בע"ה.

את גדלה מהר

וגבהה

עוד מעט יגדל בך ענף, פרי

בכל חורף

במקום נשירה

את עוטה עלים עלים

מסתירים ומחממים את לבך הרך

עודנו רך?

עורך עודנו

כענף, שעתה השיל קליפתו

והוא מבריק באדום-קטלב

אך, פרחייך מעטים

עוטרים את ראשך

רעננות

משאירים ניחוח

ונושרים

משאירים שובל

לאוהבייך

שאוספים אותם

אחרייך

כדי, שלאחרית

יִזָרוּ על קברך

ובו במקום, תצמח מרגבייך

אחותי כלה.