בע"ה.

אדם נכנס לעולם הזה עם בראשו ויוצא ממנו ברגליו.