בעזרת ה' כזאת מוגשת לפניך המנחה קרבן עני היא בלולה בשמן עמוק והפוכה על פניה דמומה, רדומה מבטני הכאובה במלל שפתיים בהרהור הלב בחרחור ריאות בניעת אברים לא עולה, לא כליל וכמעט ללא שירה וצליל דלילה ועקרה אך, קבלה כי לך ה' הצדקה או, כי לך היא כולה.