בואו ניקטום ראשי חיצים

יותר אנחנו לא צריכים

בואו נכהה קוצים

נצעד שלובי זרועות, כהיי חושים

אל קצה הכפר הגלובלי

פיסת שלום שלוה

נשתה תה מרוה, סלביה, מריאמיה

יממיה, מרחבא

נתפרק קצת בקפה מגורען קהוי

קהווה מצוי

נשתתה קצת ונחלום

על מרכז תיכון

אה, שלום לתמימות.