הלילה קורע שלוות יחידים
הנערמים אל מול אגם בשפת
בית הקפה המשומש.

מפריע את מנוחתם, הירח
שמפציע עת לעת 
מענן לענן
אומר "שלום".

בין שיח לשיח
נשמעים קרקורי חיזור
קולות אהבה. הס!

(אל תתני לכל אלה להסיח דעתך)

אז למה את מחכה, נערתי התמה
לפני שיהיה מאוחר לשנות
בואי נלך על סיבוב אחרון, רק הפעם
הרשי לי לשים ידי על מותנייך.