בע"ה.

מי אוהב את השבת?

אימא ואבא.

ומי אוהב אותם?

אני.

ומי אוהב אותי?

ה' יתברך, שאוהב גם אותם

גם אני אוהב

אותו ואותה ואותם (כמובן).

אז למה לא בכל יום אני מרגיש

שיכול להיות מעין עולם הבא

אם רק נאהב?