בע"ה.

בין אלול לתשרי

נרות חצב דולקים ומזהירים

ספטמבר המר!

והעצים מסירים מעליהם

אבק דרכים

נושר שיער הסביונים

המוסרים צבעם לשמש

גם אנחנו, מריקים חדרי לבנו

אל המים הקרירים

ועומדים (בתפילה)

והוא מעביר בשבט

כמו ראשנים

מי יחיה

ומי