בע"ה.

האש שבלבי בוערת

מכלה בחדריו אך,

אם תבוא הרוח

רק תגבר

ואם יבואו מים

ירתחו

אולי תבואי את ותשפכי עלי

קיתון של התנכרות

הו אז אדע

כי אהבת.

 

שיר זה מחפש כותרת מתאימה, אנא עיזרו לו למצוא!