בע"ה.

מלך!

זה אני

גוף ראשון, יחיד (לבינתיים)

דובר אליך

אל תסתר פניך

ענני!

עננים בשמיים, אך

גיל בלבי

ושיר על שפתי

הללויה

על ההווה, על שיהיה ושכבר היה.