הלך רוח

אוהב את הכנות. שונא את הציניות. אוהב את השפה שלנו.

למול שקיעה

חום

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה