הלך רוח

אוהב את הכנות. שונא את הציניות. אוהב את השפה שלנו.

טבעת

בין הבתרים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה