הלך רוח

אוהב את הכנות. שונא את הציניות. אוהב את השפה שלנו.

בין אלול לתשרי

ובא השמש וטהר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה