איכה תשס"ה

 

איכה ישבתם, אחים גיבורים

איכה עצרתם כוח

להאמין ולזרוע פאת שׂדכם

לייחל ליום גדיד

 

בתיכם כנצרים באש

הטללים בגנכם לא כיבוה

 

רק דמעתכם, נטיף בדולח

על המורג

תתצב מרחוק כנֵד מול איל הברזל

המרקד בצל הדקלים

להשם את נָוַם.