ובפנים

שוב,

 נפערת לה

תהום חיי.

 

קצת תלולה

חלול

לה.

 

וכמו מאליהן

נובעות זעקות,

רסיסי חלומות

תפילות שידעתי

מקדם.

 

משוועות ונוסקות

         מת            

רס

     קות.    

...שוב

אל האין.