מוני אוליצור

מדען חובב שירה

מי צריך את אלוהים ולמה?

שפות ודעות מקור כל הבעיות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה