ישי שור

יכתוב ידו לה´

חשל את הנאתך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה