ישי שור

גלגל הזמן חורק

יום שחרור ירושלים (מן הכוח אל הפועל)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה