ישי שור

מסביב לעצמי בשני רגעים

מְעִם מזבחי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה