ישי שור

גָלִי גָלֵי גאולה

חשל את הנאתך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה