להפיץ את האור .

עם הפרשי ההוה בין אתמול ומחר, אני מנסה, וחלק מהמטרה היא לנסות , כי הדרך היא חלק מהמטרה...

זמן

אני

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה