מים טהורים

ודם אשמים

נזרקים

ממעונות עליונים,

שוטפים

חטא וזוהמה

רימה ותולעה.

לכלוך של שנה נדבק והורחק

כעבירה נשכחת

עת מתנקים

במקלחת.

 

עלים יבשים

ורוח קדים

משילים

חיצוני הבגדים,

לוקחים

שכבות שחורות

ותקופות יתומות.

זיעה של קיץ

עופפה עם רוח קרירה ויתרת שלכת,

כטינופת קרב

עת מתחדשים

בסתיו.

 

שערי רחמים

ודלתות החיים

נפתחים

בשירי מלאכים,

מכניסים

תחינות ותפילות

תיקונים וסליחות.

בשפת שרפים נשלמים חסדי מרומים

בזמירות ורינונים

עת מתקדשים

 

ביום הכיפורים.