הס,

יֶפֶת נוגן

תמיד בשולי עולם

מצלל עצמו אל האופל

ותמֵה –

תם צֵיד פינות?

זאת דע:

לעד מתמשך הציד ונושך אצלו את הברכה

 

יַפְתּ לך.

לבדך.

 

במקומותיו הטירוף

וילחש הוא טירוף, ויצעק טירוף אהוב

אחי.

יתמודד עד עלות שחר, כְּלוֹת

תוים חלולים ומלואים בְּחַמְשָה חמושים

חיילי יֶפֶת.

 

הס,

יפת בוכה

תמיד.

השקט מפציע בדמעותיו הקטנות ליזוב.

השקט דמעות יפות ופצעים

לרוב.

 

הס,

יפת נוגן-בוכה

הרמוניה

ושֵם שְמַהּ.

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

אור ל-כ"ט סיון התשס"ז. בהשראת היצירה "Think of Me With Kindness" של "Gentle Giant"