התובנה

מתנפצת בפנים

כמו לווין שחדר לאטמוספרה

והתרסק לקרקע.

 

התובנה

רוחפת בין שנות אור

לכיוון העבר

אל חודש ינואר

מתנפצת ומנקבת זכוכית

על גג תחנת הרכבת

הדרומית.

 

חודרת

אל דעתו של ההוא

המחכה להיא

שתבוא ברכבת

לפגישה גורלית.