בלית ברירה

גזת את עדרו של האיל הנעקד

ושחקת בחיי שרה

עם כדורי הצמר.

 

אנשי הצפון

משרתים את אותו האלוהים –

גם הם

מצחקים בחיים.

 

----------------------------------------------

י"ד במנחם אב התשס"ו