לפני שאותיותיך יחמוקו, אחי,

ותקבוץ חוסן דעותיך לפיסת סדן שוררים

בונן:

המינים בכתביך.

אַרְסָנִי המיסיון בסרח מוסר מערב, אצלינו,

מרעיל מקודקוד עד בוהן שחורות מי כמוהן

מוצץ הרוח מאנשי הרוח

וממסמרם בצלב.

 

לשכחת עוצם עצמיותנו אל תפן, אחי-בשרי

 

אמץ, יהודי, זרועותיך

במוסרות דרור-יה

בעל און כמותך מסוגל גם יכול

כתוב ידו לה'.

 

"זה יאמר לה' אני וזה יקרא בשם יעקב; וזה יכתוב ידו לה' ובשם ישראל יכנה" (ישעיה מ"ד, ה')

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

ד' תשרי התשס"ח, צום גדליה