סגור אני

אומרים

אז כך: אני נעול אתם פְּרוּצִים.

 

פִּסְקוּ מן הַרַגָּם -

אילו יכולתי הייתי מתפתח כמותכם בֵּטַח,

ומה; יציאותי גדושות

רוחות שחויתי

אלוקים כביר, אלוף עולמות משתחל כובשם

על כן להפתח בְּדַלְתֵּי כושלי תחתיות אין לי

בּוֹרוּת.

 

הומה נשמתי לחופש הרגש, המחשבה,

עם שלשלאות למכביר אשר גם הן שאיפה

ולהאדיר,

לרומם אדם באשר הוא

חלק אלוהָ

 

והשכל עמו תחושה

ישפילו עצמם לפגוש בתולעת,

ישיגו במחילות הביטול צוֹהַר

אֵיתָּן יֵקוּמַם.

 

לכך אתפרץ

ואסגור מֵירָבִי.

 

הודיעוני נא כשהפתחים יפתחוכם עד כלות אדם

וימאסו

כשופכין שפעם היו

לשד הרגשה תמימה.
__________________________
אור ל-י"ח טבת התשס"ח.