באומרי אינסוף

אתה חושב.

על מה אתה חושב?

אינסופי שלי

הוא שלי

ושל עוד אחת מיוחדת.

 

רצון הדרוש עד עומק נשמתך

תהיה אולי

אינסוף

ואולי

תפגיש רק רסיסים, בשמחה

שזהו חלקך, עמלך, כמיהתך,

לבדך.

 

--------------------------------------

 כ"ז בטבת התשס"ז