קניתי טבעת

מזהב טהור ונוצץ,

טבעת משובצת בפנינים.

רכשתי טבעת

ובה שמחה ועצב

יחד חוגגים,

טבעת משובצת

זיכרונות ואנשים.

 

קניתי טבעת

בכוחה לשנות עולמות,

טבעת המגשימה אלפי חלומות.

רכשתי טבעת

אשר השלימה ידי

במגעה המתכתי,

טבעת משובצת

אהבות וחטאים.

 

קניתי טבעת

למרות שהייתי יכול

לקבלה חינם – ללא תשלום.

רכשתי טבעת

ולה תעודת אחריות

עד מאה ועשרים,

טבעת משובצת

עוונות וקשיים.

 

טבעות שכאלה

אפשר לרסק ולרמוס,

לפרק לחלקים קטנטנים.

טבעות שכאלה

לא יוכלו לחזור

לצורתן המקורית,

אך טבעתי המשובצת

שונה בתכלית.

 

קניתי טבעת

רק כדי להבטיח

שלא אאבדה כשאר הרשלנים.

רכשתי טבעת

וכאשר תישבר

אוכל להתיכה מחדש,

טבעת משובצת

בטובת האבנים.

 

קניתי טבעת

ממוכר רמאי ושקרן,

מרוכל בשוק העבדים.

רכשתי טבעת,

ונשברה היא

שחוקת השנים.

גם ממני נלקחה

הטבעת המשובצת,

המזויפת,

גם ממני נלקחה

 

טבעת החיים.