עודני זוכר

איך רקדת בחרוזייך

חיזורים מעוגלים,

מגולים עד מאד.

 

זוכרת,

איך קִנאנו לאלוהי העֶגֶל

במחזורי שירה

ובפסלי צלם פסולים,

בנקביהם.

 

אולי ניפגש שוב

בשידוּלֵי קשרי הניילון

ונשתחל

בּחוֹרִים משלנו.

 

--------------------------------------------------------

ב´ מנחם אב התשס"ו