איתמר שחר

בן 22

האמת נעדרת

כי יהיה לאיש בן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה