נַס צאן מפני שבט רועים החוצה את המנחה

ובפלגיה מעמיד סדקי אור.

הם הם העדים לשקע שמש.

עוד היום גדול לכבוֹשׁ כבשׂים בבאר

וכבר מזדעזעות גפי עדר זעירות

לשקוק עצמן אל הפלג.

 

היום נאנחת צלע ההר

בתפוף צעדים רבים

מנשוא לה. המדרון מחזר בפתחי עולם

למעגלי צדק שהחסירו

ודשן עברי באבנים.

 

השמש שואלת ושבה ושואלת נחמות

וכמטורפת נשכבת בחול

לספק יחידאית

בדם.

 

גבעה. הנה

העצים, הנה שני הגורלות –

ואיה יואב? ואיה יהודה?

 

----------------------------------------------------

ה´ באייר התשס"ז, יום הזיכרון לחללי צה"ל. בהשראת הניגון "הנמצא כזה איש" באוסף "וערבה לה´ מנחת יהודה" שהוצא לזכרו של יהודה בן יוסף. לזכר יהודה בן יוסף ויואב דורון ז"ל.