כדאי לחיות

 

כדאי, כדאי לחיות!

אז נדף ממך אביב של ריחות,

לכן שוב לך בושם קניתי,

טיפה שפשפתי בידי, את ריחו אביתי.

כאז ריחו ירחף מעלינו,

שוב ישכר ניחוחו נשמותינו.

כדאי, כדאי לחיות!

מאחורי וילון ערפילי

תכף הדוור יצלצל עבורי,

שפתי אל ידיי כנושרות ,

את צלך בריחו נושקות

תבואי, נתחיל לחיות!

מה שווה השאר ללא זאת?

כדאי, כדאי לחיות!

את תחושות הבושם נפנים,

עם אינטימיות בלב וחיוך נעים.

"זה אנו? את- ואני?"

יודעת? אני מת

מבעד לדמעות של אושר,

חוזר ואומר:

כדאי, כדאי לחיות

באמת!!!

                                               25.3.06