הארס שחלף בתוכי

השאיר רישומו

על שורשי

נשמתי

ונשימתי.

 

הארס ניסה לחבק

כחבר אוהב

ולחנוק כאויב

נשמתי

ונשימתי.

 

אור נשמתי יכבה בקרוב

וישאיר אחריו רק גוף

עם נשימה עכורה

ותו לא.

 

מקורות נשמתי החולים

ניסו לאחוז

באנשים אחרים,

נשמתם

ונשימתם.

 

ונישבו הם בקסם

ונגעו בשורשי

עץ החושך -

נשמתי

ונשימתי.

 

אור נשמתם יכבה בקרוב

וישאיר אחריו רק גוף

עם נשימה עכורה

ותו לא.

 

וחיבק העץ אותם

וחנקתי ליבם

השמדתי את

נשמתם

ונשימתם.

 

אל נא תעקור נטוע,

אל נא תהרוג טפיל,

אך השמד

בנחישות

את מגיפת החטא הרעיל.

 

ויחזור אור נשמתם בקרוב

וישוב גופם לטבעו,

אך צחנת פיהם

לעולם לא תפנה

ותעכלו באיטיות

עד קיצו.

 

נשמה

נשימה.

נשמה

רעילה.