גלי לי את

הרזים השרים בעינייך,

את הסוד הרוקד ומרקד

בעורך.

 

ספר לי את

הכתוב במגילות הספוגות בשערך,

את נהרות הידע הזורמים

מפיך.

 

לחשו לי את

אלפי הצפנים הצפונים ברוחכם,

את השלווה והשקט הטמונים ביניכם,

את נצנוץ אישוניכם וחיוככם הרחב;

 

היכן מוסתרים

אוצרות הזקנה

של גיל הזהב?