גלגלי שיניים עתיקים הסירו חלודה

והחלו דוחפים אחד את השני –

לנוע.

 

מנוע חורק התעורר משינה עמוקה,

רוטן ורוגז על הברגים שיתחילו –

לנוע.

 

קפיצים עקומים נמתחו באנחה חנוקה

והפעילו את הצלצול הסופי שאומר –

לנוע.

 

את הזמן ניסיתי להוביל לדלת אטומה,

אך הוא לא סטה משבילו והמשיך –

לנוע.

 

לנוע, לנוע, ציריו צווחים.

לנוע, לנוע, בחלום בלהות.

לנוע, לנוע, ללא מעצור.

לנוע, ושוב לנוח,

גם זאת נעבור.