עוקב

אחרי עקבותיהם

שהטביעו בחריצים הנוזלים

כאן

בקיץ שעבר.

 

איך יכלו לשאת

בעיניהם

דמעות מלח

וחולות מלח

ואנשי מלח

גם יחדיו?

 

בזרועותיהם אחזו

בגוילי הפליטה האחרונים

ובשאריות נשמתם –

את הנותר

ממקדשי המעט שלהם

דאגו לטרוף הישמעאלים בתבשילם המר

על אש גבוהה

ומצולמת.

 

מה לכם,

אנשי ההתפּלה הטפלים?

כך לנקז לביוב הציוני

אוצרות ערכיים?

 

אף מבתי קרבנותיכם

ומרוחם המפעמת

לא נותר אלא

תל מגנזיום

וסלסלת עגבניות

למזכרת.

 

------------------------------------------------------

כ"ד בסיון התשס"ו