רחל,

השם הוא כמו נהר מתגלגל

בפי כל.

ואם תאמרי שכבר עזבנוך –

לא כן.

 

שכשנוסעים בדרך המפותלת של ההר, לפעמים

והדמעות הזרועות שלך בחורי שוליים מאפרתה עד בית לחם

זולגות לרחוק ממנו מטה

 

ודווקא דמעות-לבן

רוצים אנו לדאוב

אתן

ולצעוק: "רחל!"

 

שכאילו חיינו בנייך אף לא פעם אחת.

 

רחל,

הצעקה היא כמו נהר מתגלגל

בהר ובעמק,

בעיר.

ואם לבכות, אין ראויה עתך למלכות

מעכשיו.

 

 

-----------------------------------------------

 

 כ´ אלול התשס"ז, בניצוץ השיר "רחל" של רחל המשוררת.