שם בעמק

בחן אדם

את הכלוב שהציב

אם יציב

הוא.

 

ובכלובו

בת קולו צרחה

בין סורג ובריח,

והאיש

סגור ומסוגר –

אין יוצאת ממנו

אף מלה,

ואין באה אליו

צווחת הנשמה.

 

ואני

בראש צורים

בז לאלפי האנשים

ולכלוביהם המצחיקים

אשר אין לי בם

כל צורך;

 

אוזניי

טמאות-אטומות

בשעוות גאווה.