פשוט

לפשוט

את רדידי המתוק מעליי

ולתתו לך.

 

פשוט

לארוג

כותונת פסים

ממחלפות ראשי

ולתתה לך.

 

פשוט

לקבוץ

ציפורים זעירות

מעינייך

בשלל צבעים וצלילים

ולשירן לך.

 

פשוט

לאהוב

אותך.