לב העולם אתה!

לב העולם אתה!

אִמְרוּ די למליצות,

פִּסְקוּ נַסֵי-השג תוארו

לב העולם אתה!

חזו פלאות,

שירו ושירו לו לא תתמהו מה

עיניכם הדומעות?

שפתותיכם דובבות

לב העולם אתה!

 

 

 

____________________________________

ח' אדר א' התשס"ח, ניצוץ מספר "לוחמי התמורות" של ארז משה דורון