חבויים היו בידיך

חול

וצנצנת אחת מוזרה,

צרה באמצעה.

היו גם חבויים

זמן

ודרך אחת – ארוכה.

 

עכשיו נחש אתה

את שבידיי

 

יפה ניחשת!

יותר מדי דמעות,

יותר

מדי.