מצאוני השומרים

נטוע

על אפיקי מים,

מכה שורשיי

בחלוקים אפרפרים.

 

פצעוני

בהצעות צואות,

בעקירת זיו חיי

מאבני הנחלים.

 

ואני

חירפתי נפשי

ונקשרתי בשארית כוחותיי

בעבותים חדשים.

 

הכיצד

אעזוב?

 

קול דמי אחיי

צועקים אליי

מן האדמה.