אש דת

שעיר ושערו (אדום כאדרת רוצח)

לעזאזל ניתנו, ומעבר.

להבות ששׂחו להם במדבר

חמדתי לעמי.

 

אם היו שלהבות מושלבות שלם

בחסדו של אברהם

אבינו, אבין! –

לשלוח לא היינו עושים

ולפרוע פראו של אדם

בשולחינו.

 

אשכם שוככת מאליה

ומבעבעת בדם ציפור בעלים

 

אללה שלכם, אהובי,

גם הוא

נזרק באבנים.

 

-----------------------------------------------

א´ בכסלו התשס"ז, סדנת כתיבה.