ציידת חלומות

נוטה לשחרר אותם לאחר שנלכדו, מתוך רחמים ואכזריות כאחד.

החשש והצורך

נימוס

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה