ציידת חלומות

נוטה לשחרר אותם לאחר שנלכדו, מתוך רחמים ואכזריות כאחד.

בוקר יום ראשון

הזדהות

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה