ציידת חלומות

נוטה לשחרר אותם לאחר שנלכדו, מתוך רחמים ואכזריות כאחד.

פולשנות

רגע מן הרחוב

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה