ציידת חלומות

נוטה לשחרר אותם לאחר שנלכדו, מתוך רחמים ואכזריות כאחד.

אישי

תפילת הדרך

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה