ציידת חלומות

נוטה לשחרר אותם לאחר שנלכדו, מתוך רחמים ואכזריות כאחד.

הפרעה בקליטה

ליל שוקולד

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה