ציידת חלומות

נוטה לשחרר אותם לאחר שנלכדו, מתוך רחמים ואכזריות כאחד.

ליל חורף

סינדרום ירושלים-1

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה