ציידת חלומות

נוטה לשחרר אותם לאחר שנלכדו, מתוך רחמים ואכזריות כאחד.

בלאגן לילה

מזרח מול מערב

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה