ציידת חלומות

נוטה לשחרר אותם לאחר שנלכדו, מתוך רחמים ואכזריות כאחד.

אתה מדבר אליי בגשם

מחשבה רחוקה (שיחת לילה בלאוס )

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה