אַווִיר קַר להָלֵך בּוֹ

לצַמְרֵר בּוֹ מַחשָׁבוֹת

עַד יִגְוועוּ

וּבגוֹבְהַן- אֶרעַד אֶת זוּ הָאַחַרוֹנַה

הַנִיפָחַת אֶל הַלָילַה.

יָרֵח בַּר

בֵּין מנוֹרוֹת רחוֹב-

,חָרִיג בּמַכְתֵּשֵׁי נְשׁוֹרֵת כּוֹכָבִים

אַל לֵךָ לִקְטוֹף

פֶּן תַּדְעִיך אוֹרוֹ

הַנִיצַת מִמַבַּטֵי יוֹדעֵי-חַלוֹם.

 עַנַנִים מִצְטַיירִים לעֵינַי,לרוּחִי

מסוּחרֵרֵת מִמְחוֹל- דִמיוֹנוֹת

וכּל הַנִיבַּט מִתְּעַטֵף בִּי

 

לאוֹשֶׁר.