בדרך,

מבטי אנשים מאַרֵרִים

נוזלים לעברי על ריצפת האוטובוס

ואתה , אינך זקוק

שאתפשט

בשביל לדעת אותי.