מישי אחרת

סתם אחת.

סנה בוער באש

חם-קר

קישורים שאקח עימי
מילון השגיעוט
עולים מעלה