כָּמַה הקפַּדֵתִּי: להַרגִישׁ

בַּבּוֹקֶר חַסדֶךָ

לא תָּמִיד נִקְרָה בּדָרכִּי

לא תָמִיד הֵנהִיר הַווָיָתּוֹ

אַךְ הקפַּדֵתִּי

דִימִיתִּי עַצמִי כּקוֹרבָּן.תָּמִיד.עוֹלַה לֶה'.

וכָּעֵת, הֶחָלְתָּ מַקפִּיד עַל אֶמוּנָתִּי-

הָאוֹפֶפֶת,מֵעַשֶׁנֵת סבִיבָה

אֵינַה מוֹתִּירַה עָצַמוֹת פּרִיכוֹת עָל הָמִזבֵּח-

והֶעֵנַקתָּ לִי לֵילוֹת אוֹטמֵי חוּשִׁים.להִתְּאַמֵן.