איך

כשהתרוקן בךְ מקום

נזדעק היקום-

הרגיש

בתבונה דקה ניתב

מי שיגוננו פגיעוּתךְ

כך חשופה, לִספוג.

 

ולא עצרת, חלשה שכמותך

והנה את עולה על גדותייך.