ליעלי

אמרתְּ:

האזיני להם, מזדעקים לכריזת בוא האובדים

ראי נפשם נמתחת עד קצות קצוותיה

כדי להציץ מבין חרכים

להבחין עוד מעט

להתרפק על זרות מוכרת.

 

וכל הנגלה לעיניי היה אַת

ראי נפשם.