אם הייתי יודעת מה עליי לבקש

ודאי היית ממולל, מעגל, מעצב

ומגשימה כטוב לי.

אך אני יודעת רק משאלות נסתרות

הנושכות זו את עקב זו,

ונשארות במקומן

אז אני שותקת

ואתה מרעים בשָׁמֵיךָ המְתנה.