כבר כמה ימים שאני

מפתלת את שנינו

בקורי רגשות עזים.

זה הזמן שלי לשוטט את הארס

אך משהו נתקע. לא פוקע לא פוקע

ואתה

חוטף נשימה, מיישיר מבט-

רואה

ואליה לא תבוא.