ואולי

נולדתי באמצע התמוז

בכדי לאזן

עצבונם

של אלו

הבחרו למות בו.