כְּשֶׁאָסַפתִּי חַלָקִים מִמֵךְ בשׂדֶה הָתֵּעוּפַה

שׁבָרַייִךְ, רחוֹקָתִּי, פָצעוּ כֹּל מִי שֶׁהֶעֵז להַבִּיט

וְהִרהֵר, וְנִכלַם.

גִישַׁשׁנוּ רֶגֶשׁ בֵּין יַחַסֵינוּ הַמֵאוּבָּקִים,

כּוֹחוֹת מאוּפַּקִים

וגִילִיתִּי,

וגִילִיתִּי--