שׁוֹרַשׁים מִשׂתַּרגים להֵיאָחֵז

זה הזמן (בו)

כֹּל שדישָנּו באהבה סגרירית

פוֹקֵע

בּעֶדנַה מֵרַגֶשֶׁת, בּמֶשֶׁךְ

הזמן הדרוּש

פוֹקעים הטוב והחן והחסד

מבַשְׂרֵי התחדשות

מֵנִיצִים.